Politika Skandāli

Kādreizējā AS “Ventbunkers” priekšsēdētāja Ciniņa atlaista krimināltiesiska rakstura skandāla dēļ

Eva Ciniņa, kura tiesas ceļā vēlējās no AS “Ventbunkers” (VBU) dabūt teju 90 tūkstošus eiro lielu kompensāciju sakarā ar atlaišanu, savulaik no VBU atlaista krimināltiesiska, ar naudas piesavināšanos saistīta skandāla dēļ, raksta portāls ventspilnieks.lv.

 

Bijusī valdes priekšsēdētāja slēpa no uzņēmuma padomes, ka VBU valdes loceklis Edgars Ciniņš, bijušais Evas Ciniņas laulātais, notiesāts par svešu naudas līdzekļu piesavināšanos lielā apmērā, un rezultātā uzņēmumam nācās ciest ievērojamus zaudējumus.

Skandāls atklājās, kad VBU Edgara Ciniņa kriminālās sodāmības dēļ tika izslēgta no Rīgas brīvostas flotes izsoles “Par laika frakta līguma tiesību piešķiršanu 2016.-2018.gadā”. Uzņēmumam tika paziņots, ka tas neatbilst izsoles Nolikuma prasībām, jo VBU valdes loceklim Ciniņam stājies spēkā neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, ar kuru viņš atzīts par vainīgu par piesavināšanos lielā apmērā.

Kā Edgars, tā Eva Ciniņi zināja, ka izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuru atbildīgās amatpersonas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir sodītas par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, tomēr VBU padomi par Ciniņa sodāmību neinformēja.

Eva Ciniņa šajā kriminālprocesā bija lieciniece. Lietu vēl neglītāku padara tas, ka ar cietušo, kādu juridisku personu, bija saistīts Edgara Ciniņa tuvs draugs un bērna krusttēvs. Izmantojot šī tuvā drauga uzticību, Ciniņš panāca, ka viņa rīcībā nonāk šīs juridiskas personas finanšu līdzekļi. Kā izriet no sprieduma, daļa naudas tika iztērēta Ciniņa personiskajām vajadzībām, pārējie līdzekļi pazaudēti neveiksmīgās investīcijās, bet draugam melots, ka finanšu līdzekļi investēti atbilstoši viņa instrukcijām.

Krimināllietā tiesa pieņēma notiesājošu spriedumu, un abu Ciniņu apzinātā klusēšana par to VBU, iespējams, radīja lielus zaudējumus. Savukārt Edgars Ciniņš zinot, ka viņa atrašanās valdē sabiedrībai arī turpmāk liegtu piedalīties izsolēs un konkursos ar līdzīgiem pretendentu atlases kritērijiem, VBU valdes locekļa amatu neatstāja. 2016.gada 22.aprīlī VBU padome nolēma viņu no sabiedrības valdes atsaukt un nelēma arī par atlaišanas kompensācijas izmaksu. Turklāt arī saskaņā ar darba līgumu atlaišanas kompensācija nav izmaksājama, ja VBU interesēm nodarīts kaitējums. Tomēr neraugoties uz to, Eva Ciniņa deva rīkojumu viņas formāli šķirtajam vīram izmaksāt 43 200 eiro.

Interesantas sakritības dēļ saskaņā ar tiesas spriedumu Edgaram Ciniņam cietušajam bija jāizmaksā 43 000 eiro, bet valstij kā soda nauda jānomaksā vēl 21 600 eiro. Ciniņa rīcībā gan nenonāca visi 43 200 eiro sakarā ar veiktajiem ieturējumiem, bet tik vai tā var nonākt pie viedokļa, ka nauda Ciniņu ģimenei bija tik ļoti nepieciešama, ka Eva Ciniņa bija gatava rīkoties pretēji VBU interesēm, lai šos naudas līdzekļus sagādātu.

Rezultāts bija likumsakarīgs – 2016.gada 10.maijā arī Evu Ciniņu atsauca no valdes priekšsēdētājas amata. Neoficiāli avoti vēsta, ka kompensācijas izmaksa Ciniņam bijis pēdējais piliens. Uzņēmuma padomei bijis nepieņemami, ka Eva Ciniņa daudzmiljonu kompāniju vada attālināti – praktiski neierodoties darba vietā birojā. Nav iedomājams uzticēt rīcību ar VBU naudas līdzekļiem cilvēkam, kas pa kluso ar tiem šiverē sava bijušā vīra interesēs.
Pēc atsaukšanas no amata Eva Ciniņa un Edgars Ciniņš uzsāka ievērojamu apmelošanas kampaņu pret VBU padomes priekšsēdētāju Dr. Rudolfu Meroni, kā arī šī brīža VBU valdi, turklāt Eva Ciniņa vērsās tiesā ar prasību piedzīt no VBU viņai atlaišanas kompensāciju teju 90 000 eiro apmērā.

Evas Ciniņas pārstāvji tiesā norādīja, ka Edgara Ciniņa atsaukšanai no valdes nav bijuši norādīti iemesli, un līdz ar to arī Evai Ciniņai neesot bijis zināms par ierobežojumiem atlaišanas kompensācijas izmaksai. Tomēr no iepriekš izklāstītajiem faktiem noprotams, ka Ciniņai šie iemesli bija labi zināmi. Ja viņa tiešām nesaprata, kāda iemesla dēļ Edgars Ciniņš ticis atsaukts, tas liecina tikai par absolūtu komptences trūkumu un nepiemērotību ieņemamajam amatam.

Evas Ciniņas prasību par kompensācijas piedziņu teju 90 tūkstošu eiro apmērā Kurzemes rajona tiesa šā gada 3.maijā noraidīja.

Tikmēr Valsts policijā ierosināts kriminālprocess par konfidenciālu dokumentu zādzību. Runa ir par dokumentāciju no uzņēmumiem, kuros savulaik darbojās Eva un Edgars Ciniņi. Nelikumīgi iegūtie dokumenti selektīvā, no konteksta izrautā veidā jau ilgstoši pretlikumīgi tiek nopludināti publiskajā telpā, tā radot nepatiesu un apmelojošu iespaidu.

VBU apzina visus sabiedrības darījumus, kurus savulaik organizējis par naudas piesavināšanos notiesātais Edgars Ciniņš un kuros bija iesaistīta viņa formāli šķirtā sieva Eva Ciniņa. Taču jau šobrīd izskatās, ka ar šiem darījumiem VBU tikuši nodarīti simtos tūkstošos mērāmi zaudējumi.