Latvija runā Politika Skandāli

Ventspils opozīcija atklājusi pretlikumības Ventspils pilsētas vēlēšanu komisijā

Četri Ventspils domes opozīcijas deputāti ir nosūtījuši iesniegumu Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājam Arnim Cimdaram, paužot viedokli, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija tikusi izveidota, iespējams, pretlikumīgi, informēja deputāts Aivis Landmanis.

Iesniegumā CVK priekšsēdētājam deputāti norāda, ka Saeimas vēlēšanas, Eiropas parlamenta vēlēšanas, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētu domes un novadu domes vēlēšanas rīko republikas pilsētu un novadu vēlēšanas komisijas, kuru izveides un darbības principus regulē “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums”, un, deputātu ieskatā, Ventspils pilsētas pašvaldībā šī likuma normas tikušas pārkāptas.

Kā apgalvo deputāti, pēc 2017.gada pašvaldību vēlēšanām notikusī Ventspils pilsētas vēlēšanu komisijas pirmā sēde esot sasaukta, “rupji pārkāpjot likumu, jo to sasauca personas, kurām likums šādas tiesības nav deleģējis”. Kā uzsver deputāti, ar Ventspils domes priekšsēdētāja 1.vietnieka infrastruktūras jautājumos rakstiski izdotu uzdevumu sēdi sasauca Ventspils pilsētas domes Vispārējās nodaļas vadītājas vietniece organizatoriskajos jautājumos Maija Krūkle.

Landmanis uzskata, ka tādējādi Ventspils vēlēšanu komisija savu darbību ir sākusi prettiesiski, un prettiesiski ir ievēlēta arī Ventspils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un Ventspils vēlēšanu komisijas sekretāre. “Tas nozīmē, ka prettiesiski ievēlēta persona vada un organizē Ventspils vēlēšanu komisijas darbu, kura patlaban organizē 13.Saeimas vēlēšanas Ventspils pilsētā,” uzskata Landmanis.

Pēc deputātu domām, ir pārkāpts arī “Likuma par pašvaldībām” 19.pants, kas paredz, ka pēc pašvaldību vēlēšanām pirmo domes sēdi atklāj Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un pēc pašvaldības priekšsēdētāja ievēlēšanas to turpina vadīt pašvaldības priekšsēdētājs, un 25.pants, kas nosaka, ka priekšsēdētāja vietnieki var vadīt domes darbu tikai priekšsēdētāja prombūtnes laikā.

Landmanis skaidroja, ka Ventspilī sēde pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas netika noslēgta. Attiecīgo domes protokolu parakstīja tikai Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un protokoliste. “Uzsveru, ka sēdi nedrīkstēja noslēgt Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, jo saskaņā ar likumu, viņas funkcijas izbeidzas līdz ar pašvaldības vadītāja ievēlēšanu. Tāpat jānorāda, ka Ventspilī, pretēji likumā noteiktajam, klāt esot pašvaldības priekšsēdētājam, domes darbu formāli vada viņa vietnieki. Šādi tiek pārkāpts ne tikai likuma Par pašvaldībām 25.pants, bet arī smagos noziegumos apsūdzētajam Aivaram Lembergam piemērotie tiesiskie ierobežojumi,” klāstīja Landmanis.